:

Taxa consulară

 

 

 
Taxe consulare pentru examinarea cererilor depuse de cetăţeni străini şi persoane fără cetăţenie în vederea eliberării vizelor pentru Republica Belarus*

 

 

 

1)    examinarea cererii de viză de tranzit (tip B):

 

- pentru o singură intrare / două intrări / multiplă
35 euro
 
2)    examinarea cererii de viză pe termen scurt (tip C):

 

- pentru o singură intrare / două intrări / multiplă
35 euro
 
3) Examinarea cererii de viză multiplă pe termen lung (tip D): 35 euro.
 
 
 
 
În regim de urgenţă, taxa consulară pentru examinarea cererilor de viză pentru Republica Belarus se dublează.
 
 
Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani viza se eliberează fără taxe consulare (cu excepţia cetăţenilor Mării Britanii, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, SUA).
* Cu excepţia cetăţenulor Ungariei, Maltei, Sloveniei, Slovaciei, Cehiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Estoniei, Marii Britanii, Serbiei, SUA, Japoniei. 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
               Plata taxelor consulare pentru acordarea serviciilor consulare se face la sucursalele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE (B.C.R.).
 
                  Plata se face înainte de depunerea documentelor, în EURO.
 
                  Cetăţenii Marii Britanii și SUA plătesc taxele consulare în dolari SUA după tarif diferit (informaţii despre suma taxei consulare se pot primi la Secţia Consulară a Ambasadei).
 
 
                 
                  Suma de plată se virează în contul Ambasadei Republicii Belarus în România:
                  BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA SECTOR 1

 

      CONT IBAN:
RO 80 RNCB 0072 0496 8528 0002 (Euro)
RO 10 RNCB 0072 0496 8528 0001 (Dolari SUA)
                   pe adresa:         AMBASADA REPUBLICII BELARUS
                                       str.Tuberozelor nr. 6, sector 1 Bucureşti
  
                  La efectuarea plăţii prin bancă se vor indica datele persoanei pe al cărui nume se efectuează serviciu consular.
 
                  Pentru virarea sumei în contul Ambasadei banca va percepe comision de la plătitor.
 
 
 
                  Taxele consulare se percep înainte de efectuarea serviciilor consulare. În caz de refuz sau de întârziere cu plata taxei consulare, secţia consulară este în drept să refuze sau să întârzie acţiunea.
 
 
                  Acordarea vizei poate fi refuzată dacă solicitantul a comunicat date false despre sine sau dacă funcţionarul secţiei consulare are îndoieli cu privire la autenticitatea documentelor prezentate. În toate cazurile de respingere a cererii de vize taxele consulare nu se înapoiază.
 
 
 
 
Sucursale apropiate ale BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE

 

1. B.C.R. — Sucursala Sector 1
Calea Victoriei nr.155, bloc D1
 
2. B.C.R. – Ion Mihalache
B-dul Ion Mihalache nr. 106, bloc 84 (B-dul Ion Mihalache colţ cu Str.Turda)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to