:

Asigurarea medicală pentru cetăţenii străini

Pentru obţinerea vizei de trecere a Frontierei de Stat a Republicii Belarus, cetăţeanul străin cu sosire temporară sau şedere temporară în Republica Belarus trebuie să aibă contract de asistenţă medicală obligatorie (Belgosstrah sau Beleximgrant) sau asigurare medicală încheiaăt cu o organizaţie de asigurări străină în cazul furnizării de asistenţă medical de urgenţă (denumit în cele ce urmează asigurare medicală).

În cazul absenţei poliţelor de asigurare (cardurilor de asigurare) corespunzătoare destinaţiei şi a refuzului cetăţenilor străini de a încheia asigurare medicală obligatorie la punctul de trecere a Frontierei de Stat a Republicii Belarus, situate în aeroporturi internaţionale, acestor cetăţeni străini  li se refuză intrarea în Republica Belarus în conformitate cu legislaţia în materie. 

 

Criteriile la care trebuie trebuie să corespundă asigurarea medicală

 • Să conţină denumirea organizaţiei străine de asigurări şi indicarea adresei acesteia, numerele de telefon  ale organizaţiei de asigurări sau a asistenţei internaţionale, numele de familie, prenumele, numele patronimic (dacă există) ale cetăţeanului străin;
 • să aibă extinsă acţiunea pe teritoriul Republicii Belarus;
 • să acţioneze pe perioada sosirii temporare sau a şederii temporare a cetăţeanului străin în Republica Belarus;
 • asigurarea să nu fie mai mică de 10 000 euro.
 • Existenţa asigurării medicale poate fi confirmată cu poliţa de asigurare, cardul de asigurare sau alt document oficial ce conţine informaţia privind asigurarea medicală. 
 • Verificarea existenţei asigurării medicale a cetăţenilor străini, corespunzătoare criteriilor stabilite, se efectuează la eliberarea vizelor, iar pentru cetăţenii cu drept de intrare fără vize – la punctele de trecere a Frontierei de Stat a Republicii Belarus.
 • În cazul absenţei poliţelor de asigurare (cardurilor de asigurare), corespunzătoare destinaţiei şi a refuzului de a încheia asigurare medicală obligatorie la punctul de trecere a Frontierei de Stat a Republicii Belarus, existent pe aeroporturile internaţionale, acestor cetăţeni străini li se refuză intrarea în Republica Belarus, conform legislaţiei în materie.

În poliţa de asigurare sau în cardul de asigurare prezentată de cetăţeanul străin la frontieră, trebuie să fie menţionate:

 • numele de familie, prenumele, numele patronimic (dacă există) ale cetăţeanului străin, este posibilă menţionarea într-o poliţă a câtorva cetăţeni străini asiguraţi, care intră împreună în Republica Belarus, sau la poliţa de asigurare poate fi anexată lista cu cetăţenii străini asiguraţi pentru care s-a făcut asigurarea respectivă;
 • teritoriul care acoperă asiguraea — Republica Belarus sau întreaga lume;
 • Cardurile de asigurare cu acoperire pentru întreaga lume sunt acceptate fără menţionarea sumei asigurate.

 

Condiţia termenului de valabilitate asigurării medicalăle la emiterea vizei pe termen lung pentru cetăţenii străini:

 • Asigurarea medicală trebuie să acopere perioada sosirii temporare sau  şederii temporare a cetăţeanului străin în Republica Belarus. Astfel, cetăţeanul străin, cu multiple vizite în Republica Belarus, are dreptul de a încheia asigurare medicală pentru fiecare călătorie,  de asemenea, este posibilă eliberarea vizei de intrare pe termen lung cetăţenilor străini dacă au  asigurarea medicală pentru prima călătorie.

 

Lista persoanelor care fac excepţie de la obligativitatea asigurării medicale:

 • cetăţenii statelor cu care sunt încheiate acorduri internaţionale privind acordarea asistenţei medicale de urgenţă (cetăţenii Federaţiei Ruse);
 • cetăţenii statelor Comunităţii Statelor Independente care primesc asistenţă medicală de urgenţă gratuită în conformitate cu Acordul CSI semnat la Moscova pe 27.03.1997 — cetăţenii  Republicii Armenia, Republicii Kazahstan, republicii Kîrgîze, Republicii Moldova, Republicii Tadjikistan, Republicii Uzbekistan, Ucrainei.

 

Colaborarea organizaţiilor medicale cu asiguratorii belaruşi şi asistenţa medicală în cazul în care cetăţeanul străin apelează la serviciile medicale


În cazul în care cetăţeanul străin se adresează la o instituţie medicală sau dacă este adus acolo cu o maşină de salvare (de urgenţă) personalul medical este obligat:

 • să stabilească identitatea cetăţeanului străin ;
 • să clarifice dacă cetăţeanul străin are poliţa de asigurare medicală sau un document care să confirme existenţa asigurării medicale în conformitate cu criteriile corespunzătoare, în cazul furnizării imediate a asistenţei medicale de urgenţă;
 • să raporteze telefonic la numărul menţionat în poliţa de asigurare, sau la numărul cunoscut al asiguratorului despre înregistrarea persoanei asigurate în instituţia medicală, numărul poliţei de asigurare medicală – în cazul în care cetăţeanul străin are asigurarea medicală obligatorie;
 • să raporteze telefonic asistenţei medicale sau asiguratorului despre înregistrarea persoanei asigurate în înstituţia medicală, denumirea companiei străine de asigurare cu care cetăţeanul străin a încheiat asigurarea medicală, numărul asigurării medicale (poliţei de asigurare) – în cazul în care cetăţeanul are asigurarea .

Astfel, dacă cetăţeanul străin a încheiat asigurare medicală obligatorie, adică are poliţă Belgosstrah, lucrătorii medicali trebuie să raporteze asiguratorului Belgosstrah despre înregistrarea cetăţeanului străin în sistemul de îngrijire a sănătăţii (contact telefonic nonstop:
+375 17 252 48 90, mob. +375 29 231 4224 (МТС), +375 25 741 42 24 (live), +375 44 741 42 26 (Velcom). 
În cazul poliţei de asigurare emisă de Beleksimgarant se raportează la Beleksimgarant (contact tel. + 375 17 360 21 21).
Dacă cetăţeanul străin a încheiat asigurare medicală, adică are poliţa medicală, card de asigurare sau alt document ce confirmă existenţa asigurării medicale încheiate cu o companie străină de asigurări, atunci lucrătorii medicali trebuie să raporteze la Belgosstrah sau la Beleksimgarant (la numerele de telefon menţionate mai sus) despre înregistrarea cetăţeanului străin în instituţia de îngrijire a sănătăţii. 

 

Medical assistance

Medical assistance, creată în conformitate cu prevederile activităţii de asigurare, este înregistrată de către Comitetul Executiv oraşului Minsk, la 16 iunie 2014 ca societate închisă pe acţiuni “Asistenţa ta” (CJSC “Asistenţa ta”) (Certificat de înregistrare №192289319).
Numerele de telefon de contact de Medical assistance “Asistenta ta” S.A.:+375 17 392 22 93, +375 29 639 22 29

 

Legislaţia în domeniul asigurărilor de sănătate a cetăţenilor străini.


Decretul prezidenţial din 25 august 2006 № 530.
Acord privind furnizarea de asistenţă medicală pentru cetăţenii statelor  Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 27 martie din 1997.
Acord între Guvernul Republicii Belarus şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la procedura pentru furnizarea de îngrijiri medicale cetăţenilor Republicii Belarus în instituţiile sanitare ale Federaţiei Ruse şi cetăţeni ai Federaţiei Ruse în instituţiile de îngrijire a sănătăţii din Republica Belarus din 24 ianuarie 2006.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to