:

DECLARAȚIE a Parlamentului Belarus în legătură cu rezoluție a APCE

15.02.2023 г.

DECLARAȚIE
a Prezidiului Consiliului Republicii al Adunării Naționale a Republicii Belarus
în legătură cu adoptarea rezoluției de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Prezidiul Consiliului Republicii al Adunării Naționale a Republicii Belarus condamnă cu fermitate adoptarea de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a rezoluției tendențioase privind “aspectele juridice și ale drepturilor omului ale agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei” și includerea în aceasta a unor acuzații nefondate la adresa Belarusului.

Respingem categoric aceste acuzații. Rezoluția denaturează complet esența conflictului din Ucraina și induce în eroare comunitatea internațională cu privire la rolurile părților implicate.

Belarus și poporul său, care de-a lungul istoriei sale au fost în mijlocul unor războaie devastatoare care au semănat moarte, suferință și distrugere, cunosc mai bine decât oricine valoarea păcii. Țara noastră a fost și rămâne un stat iubitor de pace, dezvoltând relații de prietenie cu toate țările și popoarele. Această aspirație este confirmată, printre altele, de inițiativele concrete ale Belarusului și de contribuția sa la menținerea păcii și securității.

Rezoluția APCE trece cu nerușinare sub tăcere furnizarea interminabilă de armament greu și arme letale, inclusiv cele interzise de normele relevante ale dreptului internațional, de către țările din Vestul colectiv către Ucraina. Acest document este nul și fără sens, deoarece nu conține nicio încercare de a găsi soluții la conflictul din Ucraina și nu face apel la intensificarea eforturilor politice și diplomatice pentru obținerea pacii cât mai curând posibil.

Membrii Prezidiului constată cu îngrijorare modul în care APCE se transformă din ce în ce mai mult dintr-o platformă de cooperare interparlamentară într-un instrument politic care creează noi bariere de dezbinare și adâncește criza de încredere în relațiile inter-statale.

Într-un moment în care lumea se confruntă cu noi provocări și amenințări, în special în domeniul securității internaționale, rolul și responsabilitatea parlamentarilor se multiplică.

Facem apel la organismele parlamentare internaționale să renunțe la inițiativele distructive și să își concentreze eforturile asupra încurajării unui dialog interparlamentar echitabil și reciproc respectuos, pentru a reduce tensiunile la nivel global și pentru a contribui la realizarea păcii și armoniei în relațiile internaționale, în beneficiul viitorului întregii omeniri!

 

Versiunea tipărită

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to