:

DECLARAȚIE a Adunării Naționale a Republicii Belarus în legătură cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

19.10.2023 г.

DECLARAȚIE
a Prezidiului Consiliului Republicii al Adunării Naționale a Republicii Belarus în legătură cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu


Prezidiul Consiliului Republicii al Adunării Naționale a Republicii Belarus își exprimă profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și la amenințările pe care acesta le reprezintă pentru pacea și securitatea internațională.

Suntem șocați de rapoartele privind numeroasele victime civile, în special femei și copii, și distrugerea pe scară largă a infrastructurii civile.

Solicităm încetarea imediată a acțiunilor militare și abținerea de la măsuri și decizii care provoacă o catastrofă umanitară gravă în regiune.

De asemenea, solicităm organizațiilor internaționale, structurilor parlamentare și parlamentarilor să consolideze eforturile pentru a încuraja părțile implicate în conflict să respecte dreptul umanitar internațional și să revină la soluționarea situației prin mijloace pașnice.

 

Versiunea tipărită

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to