:

Impactul negativ al sancțiunilor împotriva îngrășămintelor potasice belaruse asupra securității alimentare mondiale

04.09.2023 г.

Supliment la aide-memoire
”Impactul negativ al sancțiunilor împotriva îngrășămintelor potasice belaruse asupra securității alimentare mondiale“,
publicat drept document A/77/978 al Adunării Generale a ONU

 

 Statisticile citate de agențiile Națiunilor Unite arată că situația privind foametea în lume continuă să se înrăutățească.
 Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne concentrăm eforturile comune pentru a înlătura cât mai curând posibil toți factorii care contribuie la răspândirea foametei.
 Belarus a avut întotdeauna o contribuție semnificativă la securitatea alimentară globală. Țara a exportat produse agricole și alimentare în peste 100 de țări. Totodată, politica ilegală de sancțiuni a țărilor occidentale împotriva Belarusului duce la consecințe extrem de negative pentru securitatea alimentară globală. Belarus a atras în mod repetat atenția, la diferite niveluri și platforme, asupra faptului că astfel de măsuri coercitive unilaterale din partea țărilor occidentale sporesc riscurile alimentare.

Disponibilitatea prețurilor la îngrășăminte
 În raportul prezentat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din 3 iulie 2023 se solicită ” depunerea tuturor eforturilor pentru a menține deschise piețele internaționale și comerțul cu alimente și îngrășăminte“. Este necesar să se păstreze funcționarea lanțurilor de aprovizionare … și a tuturor sistemelor de logistică și de marketing.“ Documentul concluzionează că, în ciuda scăderii prețurilor, ” accesibilitatea îngrășămintelor continuă să fie o preocupare serioasă, în special în țările cu venituri mici, cum ar fi Africa Subsahariană, ceea ce se reflectă și în costurile de livrare și logistică“.
 Aceeași concluzie se regăsește într-un articol al Institutului Internațional de Cercetare pentru Politici Alimentare (IFPRI) din 9 martie 2023. Acesta afirmă că, deși prețurile internaționale au scăzut în 2022 și în 2023, îngrășămintele ”au rămas inaccesibile în multe țări africane din cauza inflației persistente a prețurilor interne ridicate. Chiar și fără presiuni asupra prețurilor, prețurile îngrășămintelor în Africa tind să fie mai mari decât în restul lumii, având în vedere blocajele încă semnificative în ceea ce privește infrastructura de transport și reglementările“.
 Această concluzie este susținută și de discuțiile purtate în cadrul Summitului ONU privind sistemele alimentare (The UN Food Systems Summit+2 Stocktaking Moment), care s-a desfășurat în perioada 24-26 iulie 2023 pe platforma FAO. Țările africane care au luat cuvântul la evenimentul special ”Îngrășăminte: satisfacerea nevoilor pe termen scurt și găsirea unor soluții durabile“ au confirmat existența unor prețuri ridicate la îngrășăminte în regiune, care, în opinia lor, limitează semnificativ accesul agricultorilor la îngrășăminte. Au declarat că există milioane de oameni înfometați în regiune. Cu toate acestea, reprezentanții UE nu au contestat existența măsurilor coercitive unilaterale privind alimentele și îngrășămintele și impactul acestora asupra foametei în lume, dar au solicitat alte modalități de creștere a producției alimentare mondiale (tehnologii inovatoare, diete sănătoase etc.).
 Prețurile potasiului și, prin urmare, disponibilitatea pentru agricultori pe piața europeană în 2022 au rămas extrem de ridicate pentru o lungă perioadă de timp, atât mult peste nivelurile istorice pentru regiune, cât și cu mult în urma tendințelor de scădere a prețurilor care au început pe alte piețe globale în jurul lunii iulie 2022.
 Potrivit agenției Argus, prețul clorurii de potasă granulară în Europa a ajuns la 950 de euro per tonă în aprilie 2022 și a rămas peste 800 de euro per tonă pentru aproape tot restul anului 2022. Către iunie 2023, acesta a scăzut la 440 EUR per tonă, dar totuși este încă peste nivelul din iunie 2021 – 215 EUR per tonă. În același timp, prețurile potasei granulate din Brazilia (care au atins un maxim în aprilie 2022 – la 1.023 USD per tonă) au început să scadă activ încă din iulie 2022 (975 USD per tonă) și au scăzut la 530 USD până la sfârșitul anului 2022.
 Astfel, prețurile îngrășămintelor din potasă în 2023 sunt mai mari decât în 2021 (perioada anterioară introducerii măsurilor restrictive privind potasa din Belarus). În pofida unei scăderi ușoare a prețurilor, accesibilitatea pentru agricultori, în special în Africa, se menține la un nivel scăzut.

 Ponderea Republicii Belarus pe piețele de îngrășăminte potasice din Africa
 În 2021, 1,8 milioane de tone de îngrășăminte potasice au fost exportate în țările din Africa, inclusiv 683.000 de tone de îngrășăminte belaruse, ceea ce a constituit 38% din volumul total al exporturilor din punct de vedere fizic.
 Concomitent, ”Belarusian Potash Company“ a fost singurul furnizor al acestui produs într-o serie de țări din Africa (Zambia, Sierra Leone, Gabon, Ciad, Madagascar), iar în alte câteva țări (Camerun, Zimbabwe, Tanzania), ponderea pe piață a ”BPC“ a depășit 90%.
 Analiza datelor statistice vamale din țările din Africa arată o scădere semnificativă a importurilor de clorură de potasiu după 2021. De exemplu, în primele 5 luni ale anilor 2022 și 2023, Marocul a importat 55,4 și, respectiv, 52,3 mii de tone de clorură de potasiu. În aceeași perioadă a anului 2021, au fost importate 206,6 mii tone de clorură de potasiu. O astfel de scădere semnificativă a volumelor de import ale acestui produs a avut loc, cu o probabilitate ridicată, ca urmare a eliminării SA ”BCC“ din numărul de furnizori.
 Din cele 1,8 milioane de tone de îngrășăminte potasice furnizate în țările din Africa în 2021, doar 218 000 de tone au fost furnizate cumulativ din țările UE (Germania, Spania, Marea Britanie) și din Israel, ceea ce nu reprezintă mai mult de 12%. Restul volumelor au fost furnizate din Belarus (38%), Iordania (20%), Rusia (20%), Chile (6%) și Canada (5%).

 Importanța potasiului în agricultură
 Furnizarea și prețul accesibil al îngrășămintelor influențează randamentul culturilor agricole.
 În raportul Băncii Mondiale se afirmă că ”culturile Agricole sunt direct dependente de îngrășăminte“.
 Potasiul are un efect direct asupra productivității culturilor (randament). În cazul în care nu este suficient potasiu, se reduce creșterea plantelor și scade randamentul. Cu toate acestea, după cum se menționează în articolul IFPRI din 9 martie 2023, posibilele efecte ale unui aport redus de potasiu asupra randamentului culturilor și a sănătății solului se pot manifesta în decursul câtorva ani.
 Anume potasiul este elementul nutritiv care sporește rezistența plantelor la diverse stresuri, inclusiv stresul climatic: secetă, temperaturi ridicate, îngheț, udare excesivă, dăunători și boli, salinitatea solului.
 După cum se menționează în documentul UE, potasiul este unul dintre cei mai importanți trei macronutrienți necesari pentru creșterea plantelor și, în prezent, nu are înlocuitori eficienți.
 Numai prin aplicarea echilibrată a îngrășămintelor cu azot, fosfor și potasiu, în doze justificate științific, se pot obține randamente maxime ale culturilor. Excluderea din sistemul de fertilizare a cel puțin unuia dintre aceste trei elemente esențiale va duce la scăderea randamentelor și, în consecință, va avea un impact negativ asupra producției și securității alimentare.
 Actuala insuficiență de îngrășăminte potasice de pe piețele mondiale reduce randamentul culturilor, ceea ce ar putea duce la o creștere bruscă a prețurilor la alimente.
 În documentele privind sancțiunile UE se afirmă că UE este interesată să împiedice ca sancțiunile sale să afecteze securitatea alimentară. În acest scop, au fost stabilite cote pentru livrările de potasă rusească către UE și au fost oferite explicații oficiale conform cărora nu ar trebui să existe obstacole în calea furnizării acesteia către țările terțe, inclusiv în ceea ce privește tranzitul prin UE.
 Totuși, măsurile de sancționare a UE împotriva potasei din Belarus, introduse în 2021, nu au nicio excepție, ceea ce afectează în mod direct comerțul global cu potasă.
 Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Joseph Borrell, a recunoscut că ”sancțiunile împotriva Belarusului adoptate înainte de război asupra exporturilor de potasă ar putea afecta distribuția acestui produs la nivel mondial“ și că au auzit ”îngrijorări din partea unor lideri africani cu privire la impactul sancțiunilor [UE]“.

 Oportunități de creștere a pieței mondiale de îngrășăminte potasice
 Conform statisticilor Asociației Internaționale a Îngrășămintelor (IFA), producția globală de potasă în 2022 a fost de 60,7 milioane de tone și a scăzut cu 12,4 milioane de tone sau 17% față de 2021. În prognoza pentru iunie 2023, IFA estimează că producția mondială de potasă va crește cu 16,9% între 2023 și 2027 în raport cu nivelurile din 2022. Totodată, se așteaptă creșterea capacității de producție de potasă cu 11,2%.
 Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Geologic al SUA (U.S. Geological Survey (USGS) Mineral Commodity Summaries), cea mai mare parte a creșterii provine de la noile mine și proiecte din Belarus, Canada și Rusia. Noi mine vor fi dezvoltate în Australia și Eritreea. O mină de polihalit (o materie primă pentru producția de îngrășăminte) din Marea Britanie va contribui, de asemenea, la extinderea capacității. Se preconizează că noile mine din Brazilia, Canada, Etiopia, Maroc, Spania și SUA să fie funcționale abia în 2025.
 Aceste aspecte duc la concluzia că nu este posibil să se recupereze în 2023 sau 2024 cantitatea de potasă belarusă care, în prezent, nu intră pe piață din cauza măsurilor restrictive.
Belarus solicită respingerea măsurilor coercitive unilaterale împotriva potasei belaruse, care au un impact negativ asupra securității alimentare globale, contravin obligațiilor internaționale, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă în perioada de până la 2030, și contravin dispozițiilor Cartei ONU și rezoluțiile relevante ale Adunării Generale a ONU.

 

Versiunea tipărită

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to